Skąd pochodzi słowo Bóg(bóg)

Tłumaczenie słowiańskich biblii było robione przez wiele organizacji, włączając Rosyjskie Towarzystwo Biblijne oraz Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. Jednak słowo Bóg(bóg) nie jest prawdziwym Bóstwem biblii (Jahwe) w ogóle, ale starożytnym bóstwem słowiańskich narodów.  Słowiańskie słowa oznaczające sukces, przeznaczenie i majątek, wszystkie są połączone ze starożytnym słowiańskim słowem Bóg(bóg). Chociaż użyte do oznaczenie Bóstwa chrześcijaństwa (Jahwe), słowo to jest pogańskiego pochodzenia i całkowicie starożytne. Pochodzi ono z ptotoindoeuropejskiego rdzenia językowego „bhag” (oznaczające majątek). jest spokrewnione z awetycznym (avestic w angielskim) „baga” i słowem „bhagah” w sanskrycie (przydomki bóstw). Słowo „bóg” jest dobrym przykładem obalenia Bóstwa biblii (Jahwe) do niższej pozycji, co jest obrażliwym określeniem dla Jahwe. Dlatego lepiej czytając biblię zamiast słowa „Bóg” używać hebrajskiego słowa „Elohim”. Słowo „bóg” jest imieniem słowiańskiego bóstwa, które jest fałszywym, a zatem demonicznym bóstwem.